top of page
FOTO_USA.jpg

Janka Lokajová- lektorka kurzov angličtiny pre pracovné účely (obchod, technika) a slovenského jazyka pre dospelých

Janka sa venuje metodike učenia ESP kurzov v prostredí vysokých škôl na Slovensku a v USA. Študovala anglický a slovenský jazyk na Karlovej univerzite v Prahe, anglickú literatúru na Univerzite v Durhame, UK, a aplikovanú lingvistiku na Univerzite v Pittsburghu, kde pôsobila jeden semester ako ´visiting fellow´. V júli 2018 sa stala súdnou prekladateľkou zapísanou na Zozname súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Hovorí štyrmi jazykmi- anglicky, francúzsky (DELF- úroveň B2), slovensky a česky, a aby toho nebolo málo sa nedávno začala učiť aj po chorvátsky. 

Lektorovaniu sa venuje aktívne 6 rokov- popri tom píše články, vytvára e-learningy,  a tvorí ESP testy pre rôzne profesné oblasti. To všetko ju aj baví!

      Jana
Vydarena_foto.jpeg

Jana Vydarená- lektorka "vydarených" kurzov všeobecnej angličtiny a slovenčiny pre dospelých a deti. 

 

Jana pracuje ako učiteľka anglického jazyka už 15 rokov. Študovala anglický jazyk a literatúru na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Bohaté pracovné skúsenosti získala v Amerike, Veľkej Británii a Číne, kde učila individuálne kurzy angličtiny. Čínštinu ovláda na úrovni A1- jej blogy o kultúrnych rozdieloch medzi Čínou a strednou Európou zaznamenali veľký úspech:) Janka je vynikajúca pedagogička, ktorá dokáže motivovať každého- deti, dospelých, ako aj starších študentov.  Jej prístup v učení kombinuje priamu metodiku so zreteľom na študenta (student-centred approach), s prvkami "old-school" metodiky- častého opakovania a upevňovania základov jazyka. Je veľmi trpezlivá a úspechy jej študentov dokazujú, že jej prístup v učení angličtiny je veľmi efektívny:)

bottom of page