Janka- lektorka kurzov angličtiny pre pracovné účely (obchod, technika) a slovenského jazyka pre dospelých

Janka sa venuje metodike učenia ESP kurzov v prostredí vysokých škôl na Slovensku a v USA. Študovala anglický a slovenský jazyk na Karlovej univerzite v Prahe, anglickú literatúru na Univerzite v Durhame, UK, a aplikovanú lingvistiku na Univerzite v Pittsburghu, kde pôsobila jeden semester ako ´visiting fellow´. V júli 2018 sa stala súdnou prekladateľkou zapísanou na Zozname súdnych znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky. 

Hovorí štyrmi jazykmi- anglicky, francúzsky (DELF- úroveň B2), slovensky a česky, a aby toho nebolo málo sa nedávno začala učiť aj po chorvátsky. 

Lektorovaniu sa venuje aktívne 6 rokov- popri tom píše články, vytvára e-learningy,  a tvorí ESP testy pre rôzne profesné oblasti. To všetko ju aj baví!

      Jana

© 2015 by ESI Institute