top of page

Poskytujeme úradné preklady z anglického a slovenského jazyka,

ako napr. sobášne listy, univerzitné diplomy, vysvedčenia,

výpisy z registra trestov, či iné, pre účely oficiálnych podaní na súde, alebo komunikácie so zahraničnými úradmi.

 

Úradný preklad je na rozdiel od štandardného prekladu opatrený trikolórou a súdnou pečiatkou prekladateľa, ktorý je zapísaný v Zozname súdnych znalcov, prekladateľov a tlmočníkov

Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky.

 

Ceny prekladov sa pohybujú podľa vyhlášky od min. 19.90 eur

na normostranu (1800 znakov vrátane medzier). 

V prípade zaslania viacerých dokumentov podobného typu (vysvedčenia, diplomy), je možné uplatniť si zľavu 10 percent. 

bottom of page